Witamy na stro­nie inter­ne­to­wej Hotelu Restau­ra­cji „Kinga”. Hotel Restau­ra­cja „Kinga” powstał w 1997 roku. Poło­żony jest przy tra­sie  S86 Cieszyn-Warszawa, 25 km od lot­ni­ska w Pyrzo­wi­cach i 2 km od cen­trum Kato­wic. Dys­po­nu­jemy poko­jami gościn­nymi 1, 2, 3 oso­bo­wymi, restau­ra­cją dla 50 osób a także wła­snym bez­płat­nym par­kin­giem. Do dys­po­zy­cji gości cało­do­bowe Taxi.